Posts Tagged ‘ПАТ’

Порівняльна характеристика Публічного акціонерного Товариства і Товариства з додатковою відповідальністю

  Публічне акціонерне товариство ТДВ Вимоги до ПАТ: Зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в України Розмір статутного капіталу не менше 1250 мін. зарплат Бездокументарна форма існування акцій…

Основні відмінності між публічними і приватними акціонерними товариствами

  Критерії Публічні акціонерні товариства Приватні акціонерні товариства Порядок відчуження акцій Акціонери мають право відчужувати акції без згоди інших акціонерів (ч. 1 ст. 7) Статутом може бути передбачено переважне право його акціонерів на придбання акцій, що пропонуються їх власником до продажу…