Блог про юриспруденцію та право

Тільки найцікавіші на найкорисніші матеріали

Пенсійний фонд і рахункова помилка

Позиція Пенсійного фонду щодо повернення переплачених пенсіонеру грошових коштів зрозуміла: держава забезпечує пенсійні виплати, розраховані відповідно до закону за принципом справедливості, тобто розмір пенсії напряму залежить від трудових зусиль пенсіонера.

Проте принцип справедливості не повинен суперечити конституційному принципу соціальної захищеності, передбаченого ст. 46 Конституції України.

 

Звернення Пенсійного фонду про стягнення переплаченої пенсії базується на ст. 1215 Цивільного кодексу України, за якою пенсія не може бути повернута пенсіонером лише за одночасною наявністю двох умов: 1). Наявності рахункової помилки при нарахуванні пенсії Пенсійним фондом; 2) Наявності недобросовісності з боку пенсіонера (це може бути, наприклад, подача пенсіонером до Пенсійного фонду неправдивих відомостей чи підроблених документів).

 

Щодо першої підстави, то Пенсійний фонд тлумачить збій програмного забезпечення, що призвів власне до переплати пенсії, саме як рахункову помилку.

Але справа в тому , що в українському законодавстві відсутнє визначення поняття «рахункова помилка», що дозволяє Пенсійному фонду вільно інтерпретувати цей термін. Більше того, це поняття ніде, крім наведеної ст. 1215 Цивільного кодексу України, не застосовується.

У Кодексі законів про працю України міститься згадка про лічильну помилку при виплаті заробітної плати, що є на нашу думку синонімічним до поняття «рахункова помилка».

У постанові Пленуму Верховного Суду України №13 (яка, звичайно, не є нормативним актом, але є авторитетним джерелом, на яке судді, при вирішенні справ, зазвичай, звертають увагу) надається роз’яснення поняттю лічильної (рахункової) помилки – це помилка, яка була допущена під час проведення арифметичних підрахунків. До лічильних помилок, наприклад, належить неправильності в обчисленнях, дворазове нарахування заробітної плати за один і той самий період.

Як вбачається позиції Пенсійного фонду, ним не встановлений сам факт наявності рахункової помилки: швидше за все відсутні висновки ревізії, акти перевірок чи службового розслідування, по інформації яких можна було б відстежити шлях та причину виникнення помилки при нарахуванні пенсії та з’ясувати, що дана помилка є безпосередньо рахунковою помилкою як стверджує Пенсійний Фонд, а не помилкою пов’язаною з неналежним виконанням обов’язків службовими особами, відповідальними за обчислення та нарахування пенсії, а також здійснення контрольних та ревізійних функцій. До таких помилок, допущених посадовими особами, відносяться також помилки при нарахуванні пенсії, пов’язані з неправильним застосуванням службовими особами нормативних актів, якими регулюються обчислення та нарахування пенсії для певних категорій пенсіонерів.

Таким чином, на нашу думку, збій програми технічного забезпечення не можна вважати рахунковою помилкою, тим більше зважаючи на те, що помилка при нарахуванні пенсії була не поодинокою, а повторювалася близько 10 років.

 

Недобросовісність з боку пенсіонера є другою підставою, що дозволяє Пенсійному фонду стягувати з пенсіонера переплачену пенсію. Як уже зазначалось, така недобросовісність має підтверджуватись певними письмовими доказами. При цьому саме на Пенсійний фонд покладається обов’язок довести таку недобросовісність. Як правило, такі докази у Пенсійного фонду відсутні.

 

Вищевказані висновки підтверджуються і українською судовою практикою і міжнародними судами.

Зокрема, постановою Верховного суду України від 22.01.2014 р. по справі 6-151цс13, прийнятою за наслідками неоднакового застосування судами касаційних інстанцій одних і тих самих норм матеріального права (а значить є обов’язковою для застосування усіма судами та державними органами), встановлено, що стаття 1215 ЦК України може застосовуватись лише при наявності підтвердженої доказами рахункової помилки, а безпідставно набуті особою кошти, що належать до виплат встановлених абзацом 2 частини першої статті 1215 ЦК України, за відсутності рахункової помилки з боку особи, яка добровільно провела їх виплату, та факту недобросовісності набувача, не підлягають поверненню.

А пунктом 71 рішення Європейського суду з прав людини у справі  «Рисовський проти України» від 20 жовтня 2011 року встановлено, що ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються. Аналогічний висновок також міститься у справі «Пінкова та Пінк проти Чеської Республіки № 58, у справі «Ґаші проти Хорватії» та у справі «Трґо проти Хорватії».

 

У якості висновку, варто сказати, що якщо у Пенсійного фонду відсутні письмові докази наявності рахункової помилки та письмові докази недобросовісності пенсіонера, то у Пенсійного фонду і відсутні правові підстави стягувати з пенсіонера переплачену пенсію.

Залиште коментар