Блог про юриспруденцію та право

Тільки найцікавіші на найкорисніші матеріали

Порядок припинення юридичної особи

Згідно діючого законодавства України, добровільне припинення юридичної особи шляхом ліквідації можна умовно поділити на 4 етапи:

 1. Прийняття рішення про припинення юридичної особи (ст.105 Цивільного Кодексу України):
  1. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов’язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.
  2. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.
  3. Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи.
  4. До комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.
  5. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.
  6. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

 

 1. Звернення до державного реєстратора для внесення до ЄДРПОУ запису про рішення засновників про ліквідацію юридичної особи з наступними документами (п.9 ст.17 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»):
  1. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, – рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи;
  2. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, – у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, – у рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної особи.

 

 1. Проведення ліквідаційної процедури комісією з припинення (згідно ст.111 Цивільного Кодексу України).
  1. Стягнення дебіторської заборгованості;
  2. Закриття рахунків у банках, крім того, з якого будуть вестися розрахунки з кредиторами;
  3. Проведення інвертаризації майна;
  4. Закриття відокремлених підрозділів, звільнення працівників;
  5. Забезпечення проведення перевірок для визначення відсутності заборгованості зі сплати податків, зборів та ЄСВ. Подача звітності до затвердження ліквідаційного балансу;
  6. Після закінчення строку для пред’явнення вимог кредиторів – складення проміжного ліквідаційного балансу. Зактвердження його учасниками юридичної особи;
  7. Здійснення розрахунків із кредиторами та сплата податків і зборів у порядку черговості;
  8. Подача звітності за останній звітний період;
  9. Складання ліквідаційного балансу, затвердження його учасниками юридичної особи і подання органамдоходів і зборів;
  10. Розподіл майна, що залишилось, серед засновників (учасників);
  11. Передача документації юридичної особи до архіву;

 

 1. Подача державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи наступних документів  (після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами) (п.12 ст.17 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»):
  1. заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
  2. довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Залиште коментар