Блог про юриспруденцію та право

Тільки найцікавіші на найкорисніші матеріали

Порівняльна характеристика Публічного акціонерного Товариства і Товариства з додатковою відповідальністю

 

Публічне акціонерне товариство

ТДВ

Вимоги до ПАТ:

Зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в України

Розмір статутного капіталу не менше 1250 мін. зарплат

Бездокументарна форма існування акцій

Обов’язковість укладення договорів із НДУ, депозитарною установою, аудитором, незалежним оцінювачем, фондовою біржою

Обов’язковість подання особливої та регулярної інформації

Обов’язкове забезпечення доступу акціонерів до 17 категорій документів

Обов’язковість розроблення внутрішніх документів

Вимоги до ТДВ:

Розмір статутного капіталу не передбачено

Система управління:

Вищий орган – Загальні збори акціонерів

Виконавчий орган – Одноособовий або колегіальний

Наглядова рада (переобирається 1 раз на рік, голосування кумулятивне)

Ревізійна комісія

Корпоративний секретар

Система управління:

Вищий орган – Загальні збори учасників

Виконавчий орган – Одноособовий або колегіальний

Ревізійна комісія (утворення необов’язкове).

Можуть бути створені додаткові органи згідно з Статутом.

Обов’язкові витрати

– витрати по скликанню загальних зборів (замовлення та оплата реєстру акціонерів, публікації повідомлень, розсилка листів акціонерам);

– оплата послуг фондової біржі; НДУ; депозитарної установи (у т. ч. за обслуговування рахунків усіх акціонерів, які не виявлять бажання укласти договір зі депозитарною установою);

– оплата послуг аудитора;

– оплата послуг по створенню і підтриманню веб-сайту;

– оплата послуг по розміщенню і публікації регулярної та особливої інформації.

Обов’язкові витрати

відсутні

Ризики:

– корпоративний шантаж;

– завищення ринкової вартості акцій при здійсненні обов’язкового викупу Товариством акцій у акціонерів;

– втрата контролю на реєстром акціонерів;

– застосування санкцій у зв’язку з порушенням вимог законодавства про цінні папери (до 850 тис. грн., кримін. та адмін. відповідальність);

– неможливість укладення договорів – значних правочинів, які вимагаю схвалення загальними зборами (75% від загальної кількості голосів)

– неможливість прийняття рішень з важливих питань на загальних зборах акціонерів, для яких необхідно 75% від загальної кількості голосів;

– можливість проведення міноритарними акціонерами своїх людей до органів управління Товариства за результатами кумулятивного голосування;

– набуття права власності на акції померлих акціонерів органами місцевого самоврядування (ст. 1277 ЦКУ);

– та інші.

Ризики:

відсутні

 У разі необхідності отримання кваліфікованої юридичної допомоги, а також виникнення будь-яких правових питань, пропонуємо звертатися до Юридичної компанії «Вербицький і партнери» для реального захисту Ваших прав та інтересів.

Tags: , , , , ,

Залиште коментар